facebook tracking

Fastighet och Finans

Fastighet har ungefär hälften av våra anställda hos sig. Här finns våra sex områdeskontor med alla våra kvartersvärdar.
Områdeskontoren ansvarar för det mesta av det som händer i våra områden exempelvis yttre och inre skötsel, områdesutveckling
samt dagliga kontakter med våra kunder ute i våra områden. Driftgruppen tillhör också Fastighet och arbetar med service och reparationer.

Fastighet inkluderar dessutom Bostadssociala enheten, här arbetar våra bosociala samordnare samt vår boinformatör.

Till Fastighet hör också Ombyggnadssamordnarna samt gruppen Teknikstöd med sakkunniga inom områden El, VVS samt Miljö.