facebook tracking

Fredrik Nysjö

Områdessamordnare – Fastighet

Fredrik är Områdeschefens högra hand på Vallby/Pettersberg.  Han avlastar och hjälper områdeschefen i vardagliga frågor vad gäller medarbetare, kontakter med hyresgäster och entreprenörer. Fredrik är också delaktig i områdesutveckling och samverkar med olika aktörer på området.