facebook tracking

Akbar Asgari

Ombyggnadsresurs – Områdesstöd

Akbar arbetar praktiskt för att underlätta för våra ombyggnadssamordnare.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
akbar.asgari@mimer.nu