facebook tracking

Johan Hedfors

Bostadssocial samordnare – Bostadssociala enheten

Som bostadssocial samordnare är Johan en stödfunktion till i första hand kvartersvärdarna. Han hanterar störningsärenden, ringer upp och stöttar personer som inte betalt hyran i tid, ser över otillåtna andrahandsuthyrningar mm.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
johan.hedfors@mimer.nu
Telefon
021-397121