facebook tracking

Åsa Blomsterhage

Projektledare tidiga skeden – Bygg

Som projektledare för tidiga skeden ansvarar Åsa för projektledning och projektutformning fram till och med bygglov. Hon medverkar i förvärv och upprättande av samarbetsavtal, köpeavtal mm samt tar fram projektidéer på egen mark, inklusive komplettering av det befintliga beståndet. Hon driver projekten genom detaljplaneläggning, inklusive projektutformning och framtagande av tekniska utredningar.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
asa.blomsterhage@mimer.nu