facebook tracking

Daniel Wahlström

Kvartersvärd – Fastighet

Daniel är relationsbyggaren som ska skapa bra kontakter med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Daniel arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Bäckby samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.

I områdeskontoret på Bäckby ingår också Fredriksberg och Skälby.