facebook tracking

Åsa Manhem

Sakkunnig trädgård – Teknik, Sakkunniga

Åsa är sakkunnig inom trädgård och har övergripande beställarkompetens/samordningsansvar för frågor om yttre miljö hos Mimer. Hon har ansvar för att hålla sig uppdaterad med det senaste inom området genom omvärldsbevakning. Strategiskt ansvar för att ta fram utvecklingsförslag inom Yttre miljö-området som underlag till Fastighets budget. Agerar stöd till övriga företaget i frågor om yttre miljö som ex. vid nyproduktion och ombyggnation. Åsa ser också utemiljön ur ett socialt perspektiv för Mimer.Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
asa.manhem@mimer.nu
Telefon
021-397062