facebook tracking

Martin Gepertz

Administrativ chef – Administration

Martin är företagets administrativa chef. Han har övergripande ansvar för Ekonomi, IT, Inköp och intern Service. Martin sitter i ledningsgruppen och är även sekreterare i företagets styrelse. Martin är ansvarig för våra förhandlingar med Hyresgästföreningen samt ansvarar för företagets interna arbetslokaler.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
martin.gepertz@mimer.nu