facebook tracking

Peter Schlegel Erichsen

Områdessamordnare – Fastighet

Peter är Områdeschefens högra hand på Bäckby/Fredriksberg.  Han avlastar och hjälper områdeschefen i vardagliga frågor vad gäller medarbetare, kontakter med hyresgäster och entreprenörer. Peter är också delaktig i områdesutveckling och samverkar med olika aktörer på området.