facebook tracking

Peter Schlegel Erichsen

Kvartersvärd – Fastighet

Peter är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Peter arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Bäckby samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.

I områdeskontoret på Bäckby ingår också Skälby.