facebook tracking

Allan Lundin

Områdeschef – Fastighet

Allan har det övergripande ansvaret för förvaltningen av de fastigheter som ingår i Vallby. I det ansvaret ligger att utveckla fastigheterna/området, öka kundnöjdheten och se till att leverera ett driftnettovärde i linje med Mimers mål.

I områdeskontoret på Vallby ingår också Mimers fastigheter i Skultuna.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
allan.lundin@mimer.nu