facebook tracking

Thomas Klingberg

Kvartersvärd – Fastighet

Thomas är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Thomas arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Vallby samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.


I områdeskontoret på Vallby ingår också Mimers fastigheter på Pettersberg och i Skultuna.