facebook tracking

Vincent Cheron

Kvartersvärd – Fastighet

Vincent är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Vincent arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Vallby samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.

I områdeskontoret på Vallby ingår också Mimers fastigheter på Pettersberg och i Skultuna.