facebook tracking

Gabrielle Eisenbeitel

Besiktningsman – Fastighet

Gabrielle är besiktningsman och planerar och genomför därmed Mimers lägenhetsbesiktningar, garagebesiktningar, uteplatsbesiktningar samt besiktning av våra kommersiella lokaler. Gabrielle är med och utvecklar vår process för besiktningar och ansvarar för den inre skötseln när det gäller entreprenörsuppföljning och kvalitetskontroller.