facebook tracking

Gabrielle Eisenbeitel

Kvartersvärd – Fastighet

Gabrielle är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Gabrielle arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Pettersberg samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.

I områdeskontoret på Pettersberg ingår också Fredriksberg, Oxbacken och Jakobsberg.