facebook tracking

Thomas Ljungh

Områdeschef – Fastighet

Thomas har det övergripande ansvaret för förvaltningen av de fastigheter som ingår i Centrum. I det ansvaret ligger att utveckla fastigheterna/området, öka kundnöjdheten och se till att leverera ett driftnettovärde i linje med Mimers mål.

I områdeskontoret på Centrum ingår också Lillåudden.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
thomas.ljungh@mimer.nu