facebook tracking

Desiree Rolfson

Kvartersvärd – Fastighet

Desiree är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Desiree arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Centrum samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.

I områdeskontoret på Centrum ingår också Lillåudden.

Desiree har också hand om studenter på Gideonsberg.