facebook tracking

Ove Gunnarsrud

Kvartersvärd – Fastighet

Ove är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Ove arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Centrum samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.

I områdeskontoret på Centrum ingår också Lillåudden.