facebook tracking

Daniel Åhlander

Kvatersvärd – Fastighet

Daniel är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. Daniel arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av området Skallberget samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i hela det området.

Till områdeskontor Skallberget ingår också Gryta och det nya området Nordanby äng.