facebook tracking

Ronald Pfändtner

Bostadssocial samordnare – Bostadssociala enheten

Som bostadssocial samordnare är Ronald en stödfunktion till i första hand kvartersvärdarna. Han hanterar störningsärenden, ringer upp och stöttar personer som inte betalt hyran i tid, ser över otillåtna andrahandsuthyrningar mm.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
ronald.pfandtner@mimer.nu