facebook tracking

Mikael Ehnlund

Kvartersvärd – Drift

Kvartersvärden är relationsbyggaren som ska skapa bra kontaker med Mimers kunder men även med entreprenörer, myndigheter, förvaltningar och föreningar. De arbetar i ett team som har gemensamt ansvar för drift, tillsyn och utveckling av ett specifikt område samt ett ekonomiskt ansvar för fastigheterna i området.

Mikael tillhör inte ett specifikt området utan arbetar i det vi kallar pol. Han rycker in där det som bäst behövs.