facebook tracking

Gunilla Pennanen

Enhetschef Teknik – Teknik, Sakkunniga

Gunilla är enhetschef för Teknik sakkunniga på Mimer. Hon är dessutom själv sakkunnig när det gäller våra frågor kring tillgänglighet.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
gunilla.pennanen@mimer.nu