facebook tracking

Torgny Danielsson

Sakkunnig VVS – Teknik, Sakkunniga

Torgny har det övergripande beställarkompetens/samordningsansvaret för VVS hos Mimer. Ansvarar för att hålla sig uppdaterad med det senaste inom området genom omvärldsbevakning. Strategiskt ansvar för att ta fram utvecklingsförslag inom VVS-området som underlag till Fastighets budget. Agerar stöd till övriga företaget i VVS-frågor.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
torgny.danielsson@mimer.nu