facebook tracking

Thomas Rehn

Projektchef – Bygg

Thomas som projektledare för nyproduktion leder byggprojekt från tidig projektering till slutbesiktning och överlämning till Fastighet. Han leder projekten, arbetar självständigt men samarbetar nära med våra avdelningar inom Drift och Fastighet. Thomas ansvarar för sina projekt från projektering och upphandling till genomförande och uppföljning. Ansvaret gäller både tid, teknik, lagkrav, miljö, energi, ekonomi och kundrelationer.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
thomas.rehn@mimer.nu