facebook tracking

Tomas Lostin

Sakkunnig El- och automation – Teknik, Sakkunniga

Som sakkunnig el- och automation har Tomas huvudansvaret för Mimers fastigheters styr–och övervakningssystem. I hans uppgifter ingår också ansvar för fastigheternas el/tele/svagströmsinstallationer, passagesystem och bredbandsinstallationer.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
tomas.lostin@mimer.nu