facebook tracking

10 nycklar som ökar engagemang 11 Dec 21:17

 

Det allmännyttiga bostadsbolaget i Västerås, Mimer, bygger, förvaltar och hyr ut c.a 11 400 lägenheter. Och vi är med och bygger staden Västerås genom stort socialt engagemang. Totalt är vi c.a 150 medarbetare. Visionen är högt ställd, att bli Sveriges bästa bostadsföretag. Det finns tre mätetal som avgör när vi kan säga sig att vi är bäst i Sverige;

- Vi ska ha nöjdast kunder med 90 % i NKI.
- Vi ska vara den bästa arbetsgivaren och stå på prispallen i Great Place to Work.
- Vi ska motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet av kungen 2020.

 

Hur lyckas man med en sådan vision? Ja den frågan har jag ställt mig som HR och Kvalitetschef på Mimer. Jag har varit på Mimer i 9 år och sett hur olika insatser gett olika resultat. Vi har utvärderat och funderat och nu känner jag mig säker på var man i alla fall börjar sin resa.
Vi måste börja med kulturen och medarbetarna. Det är de som avgör om vi får de nöjdaste kunderna. Det är de som avgör om vi får Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Vi måste ha de absolut mest engagerade medarbetarna. Vad blir då vår strategi. Vi har plockat fram 10 nycklar som vi tror leder oss till engagerade medarbetare:
1. Medarbetarna vill dit vi ska
Alla medarbetare i företaget måste veta exakt vilka mål vi har. Målen måste också vara attraktiva. Vi drömmer tillsammans. Vi följer upp längs vägen.
2. Alla lever värderingarna alltid
Viktigt att koppla medarbetarnas personliga värderingar med företagets. När dessa blir i symbios, händer det grejor.
3. Alla spelar roll
Känslan av att varje medarbetares uppgifter verkligen bidrar mot det övergripande målet. Det finns en röd tråd i verksamheten från vision ned till varje medarbetare.
4. Låt olika sorters medarbetare får blomma ut
Då vi har en mångfald av medarbetare så kan vi inte behandla alla lika. Vi måste känna våra medarbetare och ge dem det de behöver för att växa.
5. Relationskultur och tillhörighet
Skapa en kultur där man känner sig hemma. Där det finns gemensamma traditioner som skapar stolthet och tillhörandekänsla.
6. Mästerskap
Alla vill vara duktiga, kompetensutveckla, ge förutsättningar. Varje medarbetare har två uppgifter att utföra sitt arbete och utveckla sitt arbete. Ett av uppdragen för Mimers ledare är "Vi glänser genom våra medarbetare". Det betyder att medarbetarna ges möjlighet att glänsa och känna sig duktiga.
7 Rätt Mental Inställning
Det hjälper inte hur kompetent och erfaren man är. Attityden till jobbet är viktigast. Uppmuntra rätt mental inställning.
8. Meningsfullhet
Att känna att det man gör verkligen är viktigt, förändrar världen. Låt medarbetarna få vara med och göra skillnad. Släck inga eldsjälar!
9. Vattna där det gror
Överös med feedback på starka sidor hos medarbetarna. Det vi vattnar växer och kan till och med kväva ogräset. Om det finns ogräs hos medarbetarna ta bort det innan det växer sig för starkt.
10. Ha kul!
Var inte för seriös, ta inte er själva alltför seriöst. Skratta mycket. Fira framgångar. Vi vet att de som har kul, i längden också får bäst resultat.

Jobbsnack på riktigt 10 Oct 21:10

Mimer omnämns på en block av Maria Ergul som heter Jobbsnack på riktigt kul!


Det friska företaget!

Arbetsmiljö. Psykisk ohälsa, framförallt arbetsrelaterad stress ökar utan någon ände, trots insikter och kunskap uteblir handlingarna som ger reell effekt. Det kommunala bostadsbolaget Mimer går emot stormen och har framgångsrikt lyckats halvera sin sjukfrånvaro på bara ett år.Jenna Johansson, kundvärd & HR Chef Wivecka Ljungh


När klyschor blir verklighet
Att företag har värdeord och ibland väldigt allmänna värderingar har blivit allt vanligare. Men hur undviker man fällan, ytterligare ett ord som ser fint ut men som inte betyder något i realiteten?


Mimer arbetar utifrån devisen ONE – Omtanke, Nytänkande och Engagemang. Värdeord som är vanligt förekommande slår tankarna om till direkt. Det som skiljer Mimer från många andra företag är att dem inte sätter plåster på såren utan tar reda på orsaken till sårets uppkomst och botar.


Det tydligaste kvittot på hur Mimer lever sina värderingar är att företaget under de senaste fem åren har haft hundraprocentigt deltagande i den årliga medarbetarundersökningen. Ett engagemang få företag kan mäta sig med. Hur lyckas Mimer med det när HR på många andra företag får agera polisiär insats för att få ökat deltagande? Svaret är enkelt, det handlar inte om hur man genomför medarbetarundersökningar – utan om vad man gör med resultatet som påverkar deltagandet. Det är när företag agerar som medarbetare levererar. Viktigt att inte blanda ihop.


Vid uteblivna förbättringsinsatser av arbetsgivaren blir deltagandet i medarbetarundersökningar sett ut medarbetares perspektiv lite som att, behandla en kund illa men förvänta sig att kunden kvarstår.


– I anslutning till medarbetarundersökningen såg vi ett behov av att genomföra hälsoprofiler för att se vilka medarbetare som är riskzonen för sjukskrivning. Resultaten som framkom säkerställde att vi kunde sätta in rätt insatser i rätt tid och därmed lyckades vi halvera sjukfrånvaron på bara ett år, säger HR-chef Wivecka Ljungh.


Löprunda ger extra semester
Att hjärna mår bra av motion visar det flesta undersökningar. Mimer har inte bara förlikat sig med det faktumet. De fortsätter leva sina värderingar genom nytänkande, samtidigt som de bygger förtroendekapital mot medarbetarna genom att inte bara uppmuntra till motion, utan samtidigt erbjuda extra semester för de som motionerar.


Medarbetare kan få uppemot en veckas extra semester i kompensation per år för att motionera. Engagemanget stannar dock inte där. Mimer underlättar samtidigt möjligheten till inkasserande av dessa extra semesterdagar genom att erbjuda fria klippkort på träningsanläggningar och gemensamma kostnadsfria träningspass varje fredag till alla anställda.


– Även ur miljöaspekt är initiativet extra semester vid motion positivt. Det innebär att många blir motiverade att istället för att ta bilen eller bussen till jobbet nu väljer att cykla eller ta en rask promenad, vilket är bra både för människan och samhället, säger Jenna Johansson, kundvärd på Mimer.


Ledarskap en synonym till hälsa
Att kontrollkulturen håller på att försvinna är ingen hemlighet. Företag som vill lyckas måste bygga upp förtroendekapital där de litar på sina anställda och dess intentioner – och tvärtom.


Förtroendebrist hos medarbetare försvårar det förebyggande hälsoarbetet. För att överhuvudtaget kunna arbeta förebyggande krävs det att företagen vet, för att veta måste man mäta, utan medarbetares deltagande finns ingenting att mäta. Förtroende för ledarna är den avgörande faktorn vid medarbetarnas deltagarengagemang. Mimers ledarskapsindex mäter 96 % i nöjdhet och förtroende hos medarbetare vilket får Sveriges utklassning i 8-0 segern mot Luxemburg att framstå som ett nederlag.


Vad är då ingredienserna till Mimers framgång?Det finns ingen genväg till långsiktigt hälsoarbete, det gäller för företagsledningen att ha uthållighet likt en maratonlöpare i de initiativ man identifierar. Friska arbetsplatser växlar om i tankesättet och fokuserar på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Man bygger engagemang hos medarbetare genom att odla styrkor och leva värderingar istället för att prata styrkor och presentera värderingar.


Maria Ergül  • De tror på självledarskap vilket innebär att besluten flyttas närmare medarbetarna.

  • De har en företagsledning med jämn könsfördelning 50/50 vilket ger dimensioner i ledningsbesluten.

  • De begränsar antalet direktrapporterade per ledare för att ge ledare utrymme att vara ledare.

  • De inser värdet i att investera i medarbetarnas hälsa och gör efterforskningar för att säkerställa var pengarna ger mest nytta.

Vi satsar på friska välmående medarbetare 27 Jul 08:57

​När man vill bli bäst, då måste man tänka nytt kring allt. Tänker på Gunde när han slipade om sina stavar för att få lite mindre vikt att släpa på. Vi är aldrig färdiga, vi måste hitta nya vägar.  I maj så släppte vi en ny idé för våra medarbetare, träna hemma och få ledig tid på jobbet!

Idén har vi läst om, så vi är inte först, men bland de första i Sverige. Upplägget är att medarbetarna tränar hemma när det passar dem. De tränar hur de vill men det ska vara pulshöjande. Upp till 3 timmar i veckan rapporterar de sedan till sin chef som attesterar och så betalar Mimer åter 20% av den tiden i lediga timmar. Dessa tar man ut när det passar verksamheten.

Medarbetaren får en bra hälsa och upp till 32 timmar mer ledighet per år. Arbetsgivaren får medarbetare med god hälsa som orkar mer och mår bättre, dessutom genererar mindre sjukkostnader. Våra hyresgäster möter medarbetare som är friska och engagerade. Alla vinner.

Nu provar vi detta i ett år och följer med spänning resultaten.

3:e bäst i Sverige! 30 Mar 21:43

28 mars skulle vi få veta hur det gått i Great Place to Work. Tolv taggade medarbetare åkte upp till Cirkus i Stockholm för att få reda på svaret. 2016 kom vi på en fjärde plats och var så stolta och glada. Drömmen om pallplats närmade sig. Vi har jobbat hårt ett år för att verkligen på riktigt bli en riktigt bra arbetsplats. En arbetsplats dit man är stolt att gå, en arbetsplats fylld av omtanke och glädje, en arbetsplats som lever sina värderingar.

Visst har vi problem och utmaningar på Mimer, vore konstigt annars med 140 medarbetare. Men vi jobbar hårt. Vi går under parollen "Svårt är kul". Vi har jobbat intensivt med ledarskapet, balans i livet och ökad förståelse för det vi gör genom tydlig målstyrning. Och så händer det, vi hamnar på en 3:e plats. Vilken glädje! Just nu planerar vi ett stort glatt firande. Sen ska vi ta nya tag och hoppas kunna behålla vår fina placering ett år till genom nya insatser.

Hurra Hurra Hurra Hurra!

Årets medarbetarenkät genomförd! 27 Jan 11:39

En glädjevecka för Mimer!

För femte året i rad har Mimers samtliga medarbetare svarat på medarbetarenkäten. Det är mycket viktigt att alla är med och tycker till om sin arbetsmiljö för att vi ska kunna göra rätt insatser och bli ändå bättre. Det är en del i det vi kallar involvering.

Vi är även väldigt glada för det resultat vi fått fram och jag vill lyfta några av frågorna här, som jag tycker beskriver lite extra, vad Mimer står för.

Det finns fyra områden som vi bygger HR-arbetet i Mimer på, 2-4 grundar sig i Daniel Pinks teorier.

1. Involvera medarbetarna i verksamheten. Involvering ger engagemang.

2. Mästerskap, att få bli riktigt duktig på det man gör

3. Mening, känna att det man gör betyder något på riktigt

4. Självstyre, att man så långt det är möjligt får styra sin dag själv.

Utifrån ovanstående så är vissa frågor i enkäten extra spännande att följa:

Ledare/chefer informerar mig i viktiga frågor, 93% tycker att det sker ofta eller mycket ofta
Ledare/Chefer involverar medarbetarna i frågor som rör deras arbete eller arbetsmiljö, 92% tycker att det sker ofta eller mycket ofta

Jag har möjlighet att växa och utvecklas inom mitt kompetensområde, 91% tycker att det sker ofta eller mycket ofta.

Mitt arbete är meningsfullt och inte "bara" ett jobb, 99% av medarbetarna tycker att det sker ofta eller mycket ofta.

Medarbetare uppmanas till att ha balans mellan arbete och fritid, 96% av medarbetarna tycker att det sker ofta eller mycket ofta.
Chefer/Ledare litar på att medarbetare gör ett bra jobb utan att behöva kontrollera, 97% av medarbetarna tycker att det sker ofta eller mycket ofta.

Då gläds vi åt dessa siffor ett tag innan vi tar tag i nya utmaningar för att säkerställa att vi fortsätter vara en riktigt bra arbetsgivare.