facebook tracking

Fastighet

Fastighet har ungefär hälften av våra anställda hos sig. Här finns våra fyra områdeskontor med alla våra kvartersvärdar.
Områdeskontoren ansvarar för det mesta av det som händer i våra områden exempelvis yttre och inre skötsel, områdesutveckling samt dagliga kontakter med våra kunder ute i våra områden. Till områdeskontoren finns stöttning i form av enheten Områdesstöd. Driftgruppen tillhör också Fastighet och arbetar med service och större reparationer.

Fastighet inkluderar dessutom Bostadssociala enheten, här arbetar våra bostadssociala samordnare.

Till Fastighet hör också gruppen Teknikstöd med sakkunniga inom områden Säkerhet, Lokaler, Trädgård, Energi, El, VVS samt Miljö.