Bygg- och Projektchef

Scroll to content
Bostads AB Mimer är Västerås största bostadsbolag och ägs till 100 % av Västerås stad. Mimer äger och förvaltar ca 11 500 bostäder och har idag över 20 000 hyresgäster i sina hus. Antalet medarbetare uppgår till 163 personer. Balansräkningen omsluter 6,9 miljarder kronor och bolaget har en årlig omsättning om cirka 950 miljoner kronor. Investeringsvolymen i byggnation uppgår till ca en miljard per år.

Mimer ska aktivt bidra till att utveckla ett hållbart Västerås genom att bygga, äga, förvalta och hyra ut attraktiva bostäder för livets olika skeden.

Mimers vision är att bli Sveriges bästa bostadsföretag. Under 2020 har bolaget mottagit utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Mimers tre kärnvärden - Omtanke, Nytänkande och Engagemang - ska påverka och avspegla sig i allt företaget gör, i stort och smått.

Bygg- och projektchefen kommer ingå i Mimers företagsledning och rapporterar till VD. Chefen leder en organisation med knappt 20 medarbetare, indelade i fyra grupper
 • Projektutvecklare – 1 medarbetare
 • Befintliga fastigheter – 11 medarbetare (projektledare, underhållstekniker, installationssamordnare, administratör), leds av gruppchef
 • Nyproduktion, fem medarbetare (projektledare, sakkunniga)

Detta innebär att Bygg- och projektchefen leder en gruppchef samt har ett direkt ledaransvar för medarbetarna inom nyproduktion.

Organisationen kompletteras regelmässigt med konsulter.

I byggfasen anlitas entreprenörer och i de olika projekten väljs den entreprenadform som bedöms mest lämplig för det aktuella projektet. I all upphandling arbetar Mimer i enlighet med LOU.

Rollen

Mimer är en stor aktör på bostadsmarknaden i Västerås och spelar en central roll i utvecklingen av den växande staden.

Bygg- och projektchefen svarar för ledning av avdelningen som arbetar med samtliga byggprojekt som bolaget genomför, det avser både nybyggnation, ombyggnation och renovering. Bygg- och projektchefen svarar också för att bolaget kontinuerligt har mark att bygga på och byggrätter för att uppföra nya bostäder. Arbetet sker i nära samarbete med den arbetsgrupp som bidrar med projektidéer/förslag. Bygg- och projektchefen är ansvarig för att driva processerna från idé till färdig produkt, allt i samarbete med olika projektgrupper bestående av interna och externa medverkande. Ett väl fungerande och tillitsfullt samarbete med Västerås stad är avgörande.

Mimer har ett åtagande att varje år tillskapa cirka 200 nya lägenheter. Mimer genomför årligen underhåll/ombyggnation av cirka 400 lägenheter i det befintliga beståndet. Rollen är en utvecklingsorienterad och utmanande roll i ett framåtriktat företag med uppdraget att utveckla Västerås som stad. Bygg- och projektchefen är övergripande ansvarig för företagets ny- och ombyggnadsprojekt. Tjänsten utgör en nyckelposition i organisationen som tillsammans med övriga i ledningsgruppen arbetar aktivt med företagets affärs- och verksamhetsutveckling.

Den centrala uppgiften för denne chef blir att leda avdelningen och säkerställa att målen och planerna blir verklighet. En viktig uppgift är också att säkerställa att projekten blir affärsmässiga. Detta ställer krav både på teknisk och affärsmässig kompetens.

Som en del i företagets ledningsgrupp kommer Bygg- och projektchefen dessutom arbeta för den fortsatta utvecklingen av Mimer.

Förväntade resultat

Bygg- och projektchefen förväntas leda och utveckla avdelningen på ett sätt som bidrar till utvecklingen av verksamheten och därmed av Västerås. Hen förväntas leda på ett sätt som tydligt överensstämmer med de värderingar bolaget lever.

Hen förväntas tydligt bidra med teknisk byggkompetens och affärsmannaskap.

Hen förväntas tydligt och professionellt bidra i ledningsgruppens arbete.

Framgångsfaktorer i rollen kommer att vara

 • Ett tydligt, tryggt och stabilt ledarskap
 • Teknisk byggkompetens
 • Affärsmannaskap
 • Kunskap kring hela byggprocessen: utveckling av projektidéer, markförvärv, nybyggnation och ombyggnation.
 • Förmåga att utveckla och bygga professionella och resultatinriktade relationer.
Ansökan I denna rekryteringsprocess samarbetar Mimer med Advice Executive Search. Anmäl ditt intresse via länk: https://www.advice-es.com/uppd... Sista ansökningsdag är 2021-02-28.  Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. För frågor gällande tjänsten kontakta Oskar Servenius på os@advice-es.com eller 070-355 03 73.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Huvudkontor

Gasverksgatan 7
721 30 Västerås Vägbeskrivning post@mimer.nu 021-39 70 00 Se sida

Jobbar du redan på Bostads AB Mimer?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@mimer.nu
 • Abdilaahi
 • Adalid
 • Adam
 • Åke
 • Andreas
 • Andreas
 • Anette
 • Anette
 • Anna
 • Anna
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor