facebook tracking

Åsa Andersson

Bostadssocial samordnare – Bostadssociala enheten

Som bostadssocial samordnare är en stödfunktion till i första hand kvartersvärdarna. Hon hanterar störningsärenden, ringer upp och stöttar personer som inte betalt hyran i tid, ser över otillåtna andrahandsuthyrningar mm.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
asa.andersson@mimer.nu