Våra medarbetare

HR & Kvalitet

Bygg

Vd-stab

Förvaltning

Bosociala enheten

Drift

Kundcenter

Kommunikation

Backoffice och serviceanmälan

Utvecklingsenheten

Miljö och student

Fastighetsenheten

Fastighetsservice

Inköp

IT

Ekonomi

Förvaltningsservice

Jobbar du redan på Bostads AB Mimer?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@mimer.nu