Våra medarbetare

HR & Kvalitet

Bygg

Vd-stab

Förvaltning

Bosociala enheten

Drift

Kundcenter

Kommunikation

Backoffice och serviceanmälan

Utvecklingsenheten

Miljö och student

Bo och besiktning

Fastighet och lokaler

Fastighetsservice

Inköp

IT

Ekonomi

Förvaltningsservice

Jobbar du redan på Bostads AB Mimer?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@mimer.nu