facebook tracking

Leif Lindberg

Områdeschef – Fastighet

Leif har det övergripande ansvaret för förvaltningen av de fastigheter som ingår i Pettersberg. I det ansvaret ligger att utveckla fastigheterna/området, öka kundnöjdheten och se till att leverera ett driftnettovärde i linje med Mimers mål.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur det är att jobba på Bostads AB Mimer!

E-post
leif.lindberg@mimer.nu