facebook tracking

Martin Björnberg

Områdessamordnare – Fastighet

Martin är Områdeschefens högra hand på Viksäng.  Han avlastar och hjälper områdeschefen i vardagliga frågor vad gäller medarbetare, kontakter med hyresgäster och entreprenörer. Martin är också delaktig i områdesutveckling och samverkar med olika aktörer på området.